Biuro ubezpieczeń Szczecin
Przypominacz             Kontakt

Ubezpieczenia - Poradnik

OC komunikacyjne

 • Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw z 2003 roku, numer 124, pozycja 1152 z późniejszymi zmianami).
 • Kupując samochód (lub inny pojazd) nowy u autoryzowanego dealera w Polsce, należy pamiętać, że najpóźniej w dniu jego rejestracji należy wykupić polisę OC.
 • Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli sprzedający nie posiada ważnej polisy OC pamiętaj, że należy koniecznie w dniu kupna pojazdu wykupić takie ubezpieczenie.
 • Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli otrzymasz wraz z nim aktualne ubezpieczenie pamiętaj, że masz tylko 30 dni od dnia zakupu na jego wypowiedzenie.
 • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwo Ubezpieczeń.
 • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.
 • Pamiętaj, zawsze posiadaj ważne ubezpieczenie OC, gdyż w przeciwnym wypadku nie tylko narazisz się na poważne przykrości finansowe, ale i prawne.
 • Pamiętaj, jeśli wykupiłeś polisę OC płatną w ratach i nie opłacisz rat w terminie ważności polisy, to umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
 • Jeśli chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe to powinieneś wypowiedzieć umowę (w formie pisemnej) najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ważności aktualnej polisy, a w przypadku polisy zawartej przez sprzedającego w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz nabytych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
 • Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC - wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeń sprzedającym polisy OC.
 • Od dnia 1 maja 2004 r. wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.

AC / KR komunikacyjne

 • Pamiętaj abyś miał zawsze aktualne badanie techniczne pojazdu - jego brak wprzypadku wystąpienia szkody powoduje brak ochrony ubezpieczeniowej.
 • Jeśli ubezpieczyłeś samochód od ryzyka kradzieży i zgubisz kluczyki do pojazdu, to musisz powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeń i zmienić zamki na nowe, gdyż w przeciwnym wypadku stracisz ochronę ubezpieczeniową.
 • Jeśli nie masz zawartej umowy z wykupioną konsumpcją sumy ubezpieczenia, nie zapomnij doubezpieczyć pojazd po wypłacie odszkodowania.
 • Pamiętaj, aby zabezpieczenia antykradzieżowe w które jest wyposażony pojazd i zgłoszone przy zawieraniu umowy były zawsze sprawne.
 • Jeśli miałeś wypadek a naprawa twojego pojazdu przekroczy 2000 PLN, to jesteś zobowiązany zgodnie z ustawą zrobić nowe badanie techniczne.

Ubezpieczenia mieszkań i domów

 • Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, nie otrzymasz odszkodowania, jeśli szkoda powstanie wskutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.
 • Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli będziesz miał taką potrzebę można zwiększyć dotychczasową sumę ubezpieczenia.
 • Pamiętaj, ubezpieczenie mieszkania / domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje priorytetowe ubezpieczenie. W przypadku utraty domu lub mieszkania i mienia ruchomego będziesz musiał startować w życiu od zera!

Ubezpieczenia turystyczne

  Jeśli jedziesz na wczasy zagranicę z jakiegokolwiek Biura Podróży pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami powinieneś w cenie wczasów otrzymać ubezpieczenie kosztów leczenia. Nie zapomnij się jednak dodatkowo ubezpieczyć, gdyż wyżej wymienione ubezpieczenia z reguły są w zakresie podstawowym i na niewielkie sumy, które z reguły są niewystarczające w przypadku zaistnienia szkody. Pamiętaj, że zagraniczne usługi medyczne nie należą do tanich!

Kolizja, wypadek, kradzież ! - co robić?Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia (kolizji lub wypadku) jest zapobieżenie zwiększeniu się szkody oraz zabezpieczenie tego miejsca.

Poniżej wskazówki, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jeśli przydarzył Ci się jeden z poniższych przypadków:
 • Kolizja - pojazd należy usunąć na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu. Jeżeli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy a jesteś na terenie Polski możesz skorzystać z usługi assistance.
 • Wypadek z ofiarami w ludziach - w żadnym razie nie ruszaj pojazdu, postaraj się zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia oraz zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.
 • Kradzież pojazdu - niezwłocznie zgłoś ten fakt Policji i towarzystwu ubezpieczeniowemu.
Pamiętaj!
 • Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie dokumenty pojazdu, prawo jazdy, polisę ubezpieczeniową oraz druk Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.
 • Pamiętaj, że musisz niezwłocznie powiadomić Policję o każdym wypadku z ofiarami w ludziach lub jeśli okoliczności wypadku nasuwają przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (np.: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu).
 • Pamiętaj, aby nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej jazdy i nie podejmować naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Współpracując przy likwidacji szkody z zakładem ubezpieczeń, unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy zmuszony będziesz pokryć z własnej kieszeni.
Biuro Ubezpieczeń Artemida - tel. 515 242 631, (091) 48 41 348
Projektowanie stron - General Informatics